Twoje źródło wiedzy o dietach i zdrowiu

Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne

Obsesje (natręctwa) to myśli, obrazy lub impulsy, które powtarzają się lub trwają pomimo wysiłków stłumienia ich przed podmiot. Obsesje odczuwane są jako niechciane inwazje w świadomość, wydają się bezsensowne i odpychające; są nie do zaakceptowania dla osoby ich doznającej. Często osoba taka unika sytuacji związanych z treścią obsesji. Obsesyjne myśli osób z zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi powodują cierpienie i mogą zakłócać funkcjonowanie społeczne.

Czego mogą dotyczyć obsesje?

Obsesyjne myśli, obrazy i impulsy często odnoszą się do charakterystycznych tematów. Wyróżniamy pięć szerokich kategorii w następującym porządku częstotliwości:
1. brud i zanieczyszczenie;
2. agresja;
3. porządek wśród otaczających przedmiotów;
4. seks;
5. religia.

Co to są kompulsje?

Kompulsje są to powtarzające się czynności przymusowe wykonywane według pewnych reguł i w zrytualizowany sposób, w reakcji na jakąś obsesję. Zachowanie kompulsywne ma w zamierzeniu zredukować lub zapobiec niewygodzie związanej z pewnymi sytuacjami, które są przedmiotem obawy, ale również jest nieracjonalne i wyraźnie przesadne. Typowe kompulsje obejmują nieodparty przymus czyszczenia, sprawdzania czy światła i urządzenia domowe zostały wyłączone oraz liczenia jakiś przedmiotów.

Na czym polega zaburzenie obsesyjno – kompulsywne?

To grupa objawów zaburzeń psychicznych, które polega na natrętnym przezywaniu pewnych myśli lub impulsów albo wykonywaniu pewnych czynności, mino pełnej świadomości ich absurdalności i wysiłku przeciwstawienia się im.

Przynajmniej na początku osoby o tych zaburzeniach opierają się na realizacji swoich kompulsji. Kiedy są spokojne, wydają się im one bezsensowne. Jednak gdy wzrasta lęk, siła kompulsywnego rytuału, który ma zredukować napięcie staje się nieodparta – i musi on zostać zrealizowany. Część cierpienia osób z takimi problemami psychicznymi płynie z frustracji związanej ze stwierdzeniem irracjonalności i przesady w ich obsesjach przy niezdolności do ich pozbycia się.

Jakie są przyczyny zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych?

Ukryte konflikty psychiczne i strach – przebicie się nieświadomych konfliktów do świadomości; korzeni nieświadomych konfliktów poszukuje się w doświadczeniach wczesnego dzieciństwa;
– Strach powstały na drodze warunkowania (kojarzenia);
– Błędne procesy myślowe, np. katastrofizm – selektywne skupianie się na najgorszych konsekwencjach jakiejś sytuacji;
– Częste stosowanie kar w domu rodzinnym, surowi i wymagający rodzice.
Do końca nie udało się ustalić, jakiego rodzaju zmiany czy zaburzenia powodują te uszkodzenia. Podejrzewa się, iż natręctwa i depresje mogą mieć to samo pochodzenie, dlatego w leczeniu stosuje się leki przeciwdepresyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

Artykuł przeczytasz w: 2 min
0