Twoje źródło wiedzy o dietach i zdrowiu

Za te choroby zawodowe możesz otrzymać odszkodowanie

lekarz

Choroba zawodowa może wystąpić u pracownika, którego praca odbywa się w niekorzystnych dla zdrowia warunkach. Spowodowana może być też wykonywanymi obowiązkami w ramach zatrudnienia. Warto dowiedzieć się, które schorzenia klasyfikują się do chorób zawodowych, ponieważ można starać się o odszkodowanie, zasiłek, rentę czy świadczenie rehabilitacyjne.

Wykaz chorób

Dokładny spis wszystkich schorzeń zawarty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dn. 30 czerwca 2009 r.

Najczęściej za te choroby można otrzymać odszkodowanie:

 • pylice płuc;
 • astma oskrzelowa;
 • ostre uogólnione reakcje alergiczne;
 • nowotwory złośliwe;
 • choroby skóry;
 • przewlekłe choroby narządu głosu, spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat;
 • przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy;
 • i wiele innych.

Jak zgłosić podejrzenie choroby zawodowej?

Jeżeli pracownik podejrzewa u siebie chorobę zawodową, która ma związek z wykonywanymi czynnościami lub otoczeniem, to powinien zgłosić swoje obawy do pracodawcy. Następnym krokiem jest wizyta u lekarza medycyny pracy. Jeśli badania wykazały, że pracownik zachorował to niezwłocznie powinien zostać powiadomiony lekarz-orzecznik lub komisja lekarska ZUS, która podejmuje ostateczną ocenę sytuacji.

Choroba zawodowa może zostać zgłoszona, nawet jeśli pracownik nie jest już zatrudniony w danej instytucji. Należy wówczas wykazać, że zły stan zdrowia spowodowany jest szkodliwymi czynnikami, które występowały w środowisku pracy lub wykonywaniem obowiązkowych czynności.

Choroba zawodowa a odszkodowanie

Pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową, która ograniczyła jego zdolność do wykonywania pracy może ubiegać się o poniższe świadczenia pieniężne:

 • zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy, wypłacany jest na okres nie dłuższy niż 182 dni;
 • rentę z tytuły niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi, który wskutek choroby zawodowej nie może pracować dłużej na tym samym stanowisku lub w tym zawodzie;
 • świadczenie rehabilitacyjne – jeżeli pracownik wykorzystał już prawo do zasiłku chorobowego, a w dalszym ciągu nie jest zdolny do pracy, to starać się może o świadczenie rehabilitacyjne, które pomoże mu szybciej wrócić do zdrowia;
 • jednorazowe odszkodowanie dla rodziny – jeżeli choroba zawodowa spowodowała śmierć pracownika, to jego najbliższa rodzina może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie

Podsumowanie

Należy pamiętać, że choroba zawodowa związana musi być z miejscem wykonywania pracy lub czynnościami jakie realizujemy w ramach zatrudnienia.  Jeżeli podejrzewamy u siebie lub bliskich występowanie niepokojących dolegliwości to niezwłocznie powinniśmy poinformować o tym pracodawcę i udać się do lekarza medycyny pracy. Warto również skorzystać ze specjalistycznej porady kancelarii odszkodowawczych, które zajmują się egzekwowaniem należności.

Zachęcamy do przeczytania Czy pracując na umowę-zlecenie mam zapewnione ubezpieczenie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Za te choroby zawodowe możesz otrzymać odszkodowanie

Artykuł przeczytasz w: 2 min
0