Twoje źródło wiedzy o dietach i zdrowiu

Ulga w PIT na odchudzanie

odchudzanie

Wszyscy życzymy sobie zdrowia przy wielu okazjach i bez okazji, ale życzenia nie zawsze się spełniają. Kiedy dopadnie nas poważna, długotrwała choroba, musimy z nią walczyć wydając czasem duże kwoty na zakup lekarstw czy na rehabilitację. W rocznym rozliczeniu pit niektóre wydatki możemy odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej i w ten sposób obniżyć podatek do zapłacenia fiskusowi.

Uprawnienia do ulgi rehabilitacyjnej

W ramach ulgi rehabilitacyjnej określone wydatki mogą odliczać od dochodu podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi lub podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 26 ust. 7d, art. 26 ust 7g ustawy o PIT osoba niepełnosprawna – to osoba, która posiada:

 1. orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 2. przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 3. w przypadku, gdy osoba nie ukończyła 16 roku życia, orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Organem orzekającym o zakwalifikowaniu do jednej z grup niepełnosprawności uprawniające do ulg podatkowych wydaje komisja lekarskia ds. inwalidztwa i zatrudnienia przy oddziale ZUS – więcej informacji można uzyskać na portalu Pitax.pl

Z kolei podatnik uprawniony jest do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu utrzymania  osoby niepełnosprawnej, jeżeli spełniony jest warunek nieprzekroczenia kwoty 9120 pln.w roku podatkowym dochodów osoby niepełnosprawnej.

Podatnikowi przysługuje ulga rehabilitacyjna w pit gdy ma na utrzymaniu osoby bliskie, takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, zięciowie i synowe, rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, teściowie.

Istota ulgi rehabilitacyjnej

Katalog wydatków na cele rehabilitacyjne  oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,  które można odliczyć od dochodu w rozliczeniu pit  określa art. 26 ust. 7a ustawy o PIT.  Ma on charakter zamknięty, co oznacza, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały w nim wymienione i poniesione stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Można tu wyróżnić wydatki nielimitowane oraz limitowane.

Do wydatków nielimitowanych  do odliczenia w pit zalicza się koszty:

 • adaptacji i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych,
 • przystosowania pojazdów mechanicznych,
 • zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
 • zakupu wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,
 • odpłatnego pobytu oraz zabiegów na turnusie rehabilitacyjnym, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • opieki pielęgniarskiej w domu w okresie przewlekłej choroby oraz usługi opiekuńcze,
 • opłacenia tłumacza języka migowego,
 • koniecznego przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • pobytu i przejazdów z nimi związanych na koloniach i obozach, turnusach leczniczych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych do 25. roku życia.

Do wydatków limitowanych w rozliczeniu pit zalicza się:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu – limit odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, który ułatwia aktywne uczestnictwo w życiu społecznym osobie niepełnosprawnej – maksymalna kwota możliwa do odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • używanie samochodu osobowego na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł, (uwaga: samochód musi być własnością lub stanowić współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia),
 • zakup leków, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo- odliczyć od dochodu można wydatki na leki o ile w danym miesiącu były wyższe niż 100 pln (odliczeniu podlega jedynie nadwyżka ponad 100 pln miesięcznie).

Ulga na leki – suplementy diety na odchudzanie

Odliczenie od dochodu  dotyczy również udokumentowanych wydatków na leki – suplementy diety – wspomagające odchudzanie pod warunkiem, że specyfiki te zostały zalecone przez lekarza specjalistę, spełniają cechy „leku” i są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.

Przykład:

Pani Alicja jest osobą  niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów  stara się utrzymywać prawidłową wagę ciała. W jej przypadku jest to wyjątkowo trudne, gdyż choruje na cukrzycę. Stosując się do zaleceń lekarzy specjalistów podjęła leczenie u dietetyka., który oprócz diety zalecił jej stosowanie  suplementów diety, które można zakupić w jego gabinecie, chociaż niektóre są też dostępne w aptekach. Pani Alicja wydaje na suplementy diety ok. 600 pln co dwa miesiące.

W rozliczeniu pit 2017 pani Alicja może odliczyć od dochodu 3000 pln, czyli za miesiące, kiedy posiada faktury na 600 pln, różnicę 600-100= 500 pln pomnożoną przez 6 miesięcy.

Źródło: https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ulga w PIT na odchudzanie

Artykuł przeczytasz w: 4 min
0