Twoje źródło wiedzy o dietach i zdrowiu

Stomatolog – jak nim zostać?

uśmiech

Stomatolog nazywany potocznie dentystą to specjalista od chorób zębów i jamy ustnej. W zakres jego obowiązków wchodzi diagnozowanie i leczenie chorób zębów, dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej, korygowanie wad zgryzu, leczenie protetyczne, jak również nauka związana z zachowaniem właściwej higieny jamy ustnej. Choć wśród społeczeństwa dentysta nie jest zbyt dobrze postrzegany, to w rzeczywistości nie jest on taki zły. Osoby pracujące w tym zawodzie z całych sił starają się, aby wszystkie zabiegi były jak najmniej bolesne.

Aby pełnić zawód dentysty należy ukończyć pię­ci­o­let­nie stu­dia stom­a­to­log­iczne na wydziale medycznym. Podczas nich należy obyć oblig­a­to­ryjne prak­tyki w szpi­ta­lach i gabi­ne­tach stomatologicznych. Po ukończe­niu studiów należy ubiegać się o ograniczone prawo do wykonywania zawodu.  Może wydać je Okrę­gowa Izba Lekarska. Jest ono niezbędne do odby­cia rocznego stażu pody­plo­mowego. Po nim należy zdać ciężki Egzamin Państwowy który jest prze­pustką do pełnego prawa do wykony­wa­nia zawodu. Warto dodać, iż aby być naprawdę dobrym specjalistą trzeba mieć doświadczenie. Nie zdobędzie się go w rok. To ciągła nauka i praca nad zdobywaniem nowych umiejętności. Wybierając zawód stomatologa można również zdobyć konkretną specjalizację. W tym zawodzie jest ich aż dziewięć:

  • chirur­gia stomatologiczna,
  • chirur­gia szczękowo-twarzowa,
  • epi­demi­olo­gia,
  • ortodon­cja,
  • peri­odon­tolo­gia,
  • pro­te­tyka stomatologiczna,
  • stom­a­tolo­gia dziecięca (pedodoncja),
  • stom­a­tolo­gia zachowaw­cza z endodon­cją,
  • zdrowie pub­liczne.

Zdecydowanym plusem jest brak bezrobocia po studiach. Stomatologów nigdy za dużo. Jako że społeczeństwo coraz bardziej zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o uzębienie i szeregu konsekwencji wynikających z zaniedbania, coraz więcej pacjentów decyduje się na stałe bycie pod kontrolą stomatologa. Zalega się regularne wizyty kontrolne co około pół roku. W ten sposób możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy oraz bólu. Wszelkie choroby nie zdążą się bowiem rozwinąć w pół roku do stadium, w którym podczas leczenia występuje spory dyskomfort. Dobry den­tysta poza umiejętnościami stomatologicznymi musi mieć przyjazne podejście do pacjenta.  Wszelkie zabiegi w jamie ust­nej nie należą do najprzy­jem­niejszych i wzbudzają strach u wielu osób. Warto w takim razie zadbać o miłą i przyjemną atmosferę w gabinecie. Szczególnie ważne są pierwsze zabiegi wykonywane u małych dzieci. Odpowiednie podejście może sprawić, że mały pacjent w przyszłości nie będzie bał się dentysty. Ze swojej strony polecam Stomatolog – profesjonalny specjalista z wieloletnim doświadczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stomatolog – jak nim zostać?

Artykuł przeczytasz w: 2 min
0