Twoje źródło wiedzy o dietach i zdrowiu

Dofinansowanie aparatów słuchowych

lekarz

Aparaty słuchowe nie tylko poprawiają słyszenie, ale także mają znaczenie terapeutyczne – pozwalają rehabilitować słuch, zapobiegając dalszemu rozwojowi jego ubytków. Modele cyfrowe dzięki nowoczesnej technologii znacząco poprawiają bezpieczeństwo codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego też NFZ oraz PFRON częściowo refundują aparaty słuchowe.

Dofinansowanie aparatów słuchowych z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, u których zdiagnozowano niedosłuch na poziomie 30 dB lub więcej (w przypadku dzieci i osób do 26. r.ż.) oraz 40 dB lub więcej (w przedziale wiekowym powyżej 26 lat). Ubieganie się o refundację należy rozpocząć od wykonania badania słuchu w poradni audiologicznej.

Dofinansowanie aparatów słuchowych z NFZ – jaką kwotę można uzyskać?

Wysokość kwoty dofinansowania na aparaty słuchowe jest zależna od wieku beneficjenta. W przypadku dzieci i osób do 26. r.ż. można uzyskać na:

– aparat słuchowy: 2000 zł,

– aparat na przewodnictwo kostne: 1800 zł,

– systemy wspomagające słyszenie: 2750 zł,

– wkładkę uszną: 60 zł.

Dla osób, które ukończyły 26 lat stawki są następujące, na:

– aparat słuchowy: 700 zł,

– aparat na przewodnictwo kostne: 50 zł,

– wkładkę uszną: 1260 zł.

Osobne stawki przewidziano dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych, na:

– aparat słuchowy: 1000 zł,

– wkładkę uszną: 50 zł.

Refundacje są przyznawane na dwa aparaty słuchowe – na oba uszy. W przypadku osób do 26. r.ż. – raz na 3 lata, a powyżej tego wieku – raz na 5 lat.

Dofinansowanie aparatów słuchowych z PFRON

Dofinansowanie aparatów słuchowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest przyznawane osobom posiadającym grupę inwalidzką bądź orzeczenie o niepełnosprawności. To refundacja niezależna od dofinansowania z NFZ. Jednym z ważnych kryteriów branych pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania aparatów słuchowych z PFRON jest wysokość dochodu przypadająca na jednego członka rodziny. Środkami PFRON dysponują Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i to one ustalają próg dochodowy, od którego przyznawane są refundacje, zazwyczaj jest to kwota 1200 zł dla rodzin wieloosobowych i 1600 zł w gospodarstwach domowych jednoosobowych. Kwota przyznanego dofinansowania z reguły nie przekracza 150% limitu cenowego aparatu słuchowego, który ustalany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wniosek o przyznanie refundacji można pobrać ze strony internetowej MOPS-u lub z poradni audiologicznej.

(więcej na temat cen aparatów słuchowych przeczytacie w artykule: https://www.swiatsluchu24.pl/aparaty-sluchowe-cennik-jak-wybrac-odpowiedni-model/)

Dofinansowanie aparatów słuchowych to duża szansa dla osób zmagających się z dysfunkcjami słuchu. W życiu codzienny sprawny słuch jest istotny nie tylko ze względu na komfort i dobre samopoczucie, ale także – a może przede wszystkim – z uwagi na bezpieczeństwo, choćby w ruchu drogowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dofinansowanie aparatów słuchowych

Artykuł przeczytasz w: 2 min
0