Twoje źródło wiedzy o dietach i zdrowiu

Czy odtrucie alkoholowe może zapobiec padaczce poalkoholowej?

wino

Napad padaczki uogólniony ( tak zwany: toniczno-kloniczny, napad duży, grand mal) rozpoczyna się nagłą utratą przytomności i następuje upadek z powodu tonicznego skurczu wszystkich mięśni, prężenie ciała a następnie pojawiają się drżenia mięśni przechodzące w drgawki kloniczne. Może wystąpić mimowolne oddanie moczu, kału, przygryzienie języka. Napad padaczkowy najczęściej trwa od kilkudziesięciu sekund do paru minut, ale czasami napad padaczkowy się przeciąga lub następują kolejne napady w krótkich odstępach czasu w trakcie których pacjent nie odzyskuje przytomności-wtedy rozpoznajemy stan padaczkowy, który jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Opisany epizod padaczki może wystąpić u osób nadużywających długo alkoholu w momencie zmniejszenia spożycia alkoholu lub w okresie narastania objawów abstynencyjnych po odstawienia alkoholu. Należy brać pod uwagę że niektóre osoby mogły doznać podczas picia alkoholu urazu głowy z czego nie zdają sobie sprawy, mogą występować zaburzenia elektrolitowe zwłaszcza u pacjentów którzy wymiotują lub niedocukrzenie (obniżenie stężenia glukozy wynikające z działania alkoholu zwłaszcza w przypadku poalkoholowego uszkodzenia wątroby)-wszystkie te okoliczności mogą być czynnikami wyzwalającymi napad padaczkowy.

Napad drgawkowy – czym jest?

Napad drgawkowy może wystąpić już po dwóch godzinach od zaprzestania picia alkoholu, ale najczęściej pojawia się  po 6-48 godzinach, ale może wystąpić nawet do 7 dni. Może poprzedzać majaczenie alkoholowe, ale często występuje u osób bez majaczenia alkoholowego.

Jak pomóc choremu?

W przypadku wystąpienia napadu padaczki powinniśmy pacjenta zabezpieczyć przed urazem głowy, nie wkładamy do jamy ustnej żadnych przedmiotów ,nie próbujemy podawać żadnych leków doustnych, po ustąpieniu drgawek układamy pacjenta w pozycji bocznej bezpiecznej  żeby zapobiec zachłyśnięciu. W przypadku wystąpienia pierwszego w życiu  epizodu padaczki pacjent powinien mieć wykonana tomografię komputerową głowy, natomiast w przypadku powtarzania się epizodów drgawek w przebiegu kolejnych ciągów alkoholowych nie ma konieczności wykonywania rutynowej tomografii komputerowej głowy, chyba że pojawią się inne okoliczności, jak na przykład podejrzenie przebytego urazu czaszki.

Jak należy zapobiegać padaczce poalkoholowej?

Najprostszą radą jest zalecenie abstynencji alkoholowej, ponieważ napady  padaczki poalkoholowej  u osób, które przestały pić alkohol  najczęściej nie  nawracają .Ale niestety,   duża część osób uzależnionych od alkoholu ,która miała abstynencyjne napady drgawkowe powraca po pewnym czasie do nałogu alkoholowego, w  takim wypadku pomocne może być odtrucie alkoholowe. W trakcie odtrucia alkoholowego pacjent otrzymuje dożylnie elektrolity, glukozę, podawane są  witaminy i leki uspokajające o działaniu przeciwdrgawkowym, takim najpopularniejszym lekiem jest diazepam ( nazwa handlowa Relanium, Neorelium).W przypadku wystąpienia epizodu padaczki diazepam lub clonazepam podajemy dożylnie ,w innych przypadkach diazepam podajemy doustnie. Pacjent z padaczką poalkoholową w okresie po zaprzestaniu picia alkoholu  diazepam lub inny lek przeciwpadaczkowy  powinien przyjmować dostatecznie długo aby  zmniejszyć ryzyko wystąpienia padaczki. Najczęściej nie ma potrzeby stałego przyjmowania leków  przeciwpadaczkowych przypadku abstynencyjnego zespołu drgawkowego. Należy podkreślić, że żaden lek przeciwpadaczkowy nie daje 100% skuteczności w zapobieganiu padaczce. Leki przeciwpadaczkowe nie powinny być przyjmowane zrazem z alkoholem, natomiast drgawki abstynencyjne mogą wystąpić  u pacjenta który jest jeszcze pod wpływem alkoholu, ale stężenie alkoholu  już uległo zmniejszeniu. W odtruciu alkoholowym należy unikać leków należących do grupy  neuroleptyków podawanych jako lek pojedynczy, ponieważ leki te  obniżają próg drgawkowy i mogą przyczynić się do wystąpienia padaczki.

Pacjent  który wchodzi w ciąg alkoholowy, powinien jak najszybciej przestać pić alkohol i w ramach prewencji  przeprowadzić profesjonalne odtrucie alkoholowe w celu zminimalizowania wystąpienia objawów abstynencyjnych i zmniejszenia ryzyka wystąpienia padaczki poalkoholowej, w przebiegu której może na przykład  doznać zagrażającego życiu urazu głowy. Stan padaczkowy( czyli utrzymujące się w dłuższym czasie drgawki lub nawracające w krótkich  odstępach czasowych kolejne epizody drgawkowe ) powinien być leczony w warunkach szpitalnych, ponieważ niesie ryzyko zagrożenia życia.

Przeczytaj więcej na: https://alkoholoweodtrucie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czy odtrucie alkoholowe może zapobiec padaczce poalkoholowej?

Artykuł przeczytasz w: 3 min
0